Produkty Bankowe

Naszym atutem jest różnorodność ofert. Państwa wygoda to nasz priorytet.

Dla Państwa wybraliśmy najbardziej interesujące propozycje banków, które współpracują z naszymi Konsultantami i Partnerami

Kredyty inwestycyjne

Kredyt inwestycyjne przeznaczony jest dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na sfinansowanie długotrwałych przedsięwzięć inwestycyjnych, o długim, bo dochodzącym nawet do 20 lat okresie kredytowania. Jest przeznaczony na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem oraz rozwojem działalności gospodarczej takich jak:

 

  • zakup środków transportu,

  • zakup nieruchomości (w tym także ziemi),

  • zakup akcji lub udziałów spółek dopuszczonych do obrotu publicznego,

  • zakup akcji lub udziałów spółek dopuszczonych do obrotu publicznego,

  • modernizację i restrukturyzację posiadanych już środków trwałych,

  • refinansowanie już poniesionych wydatków na wyżej wymienione cele.

 

Warunkiem uzyskania tego rodzaju kredytu jest udokumentowanie efektywności ekonomicznej, słuszności inwestycji, przewidywanych zysków oraz dobrze przygotowanych kosztorysów, planów i innych kalkulacji.

Kredyty obrotowe

Kredyt obrotowy przeznaczony jest dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Wysokość kredytu zależna jest od potrzeb oraz możliwości kredytobiorcy, a zwłaszcza od obrotów firmy. Okres kredytowania może wynosić nawet 20 lat.

 

Kredyt obrotowy może posłużyć do sfinansowania potrzeb kredytobiorcy bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Może być to między innymi:

 

  • zakup środków obrotowych np. uzupełnienie stanów magazynowych

  • rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej

  • sfinansowanie bieżącej działalności: wynagrodzenia, płatności,

  • inny dowolny cel.

Pozostałe

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw banki oferują również inne produkty kredytowe takie jak:

kredyt na zakup lub remont nieruchomości – kredytem tym można sfinansować zakup lub remont każdej nieruchomości, pod warunkiem że będzie tam zarejestrowana lub prowadzona działalność gospodarcza. Atutem oferty jest możliwość sfinansowania nawet 100% wartości nieruchomości oraz nawet 25 letni okres kredytowania.

limit kredytowy

inne produkty