Doradztwo i Strategie

Wspieramy podmioty gospodarcze w dopasowaniu się do zmiennych warunków rynkowych. Podejmujemy współpracę zarówno z firmami na wczesnym etapie rozwoju, jak i z większymi krajowymi i zagranicznymi podmiotami.

 

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie, wiedzę, kompetencje oraz kontakty rynkowe niezbędne podczas prowadzenia każdego rodzaju działalności szczególnie w zakresie finansowania inwestycji i procesów biznesowych.

DORADZTWO STARTEGICZNE

Rozwój przedsiębiorstwa i zarządzanie strategiczne w ciągle zmieniającym się otoczeniu gospodarczym wymaga w dzisiejszych czasach znacznie więcej niż tylko intuicyjnego podejścia. Bardzo ważne jest kompleksowe przygotowanie się do podjęcia walki konkurencyjnej, która toczy się na rynku, ukierunkowanie na wykorzystanie szans i eliminacji zagrożeń, jakie niesie ze sobą otoczenie zewnętrzne.

 

Wykreowanie strategicznego planu firmy i efektywne wdrożenie przyjętych działań jest priorytetowym działaniem, które prowadzi do wzrostu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Pomagamy swoim Klientom efektywnie zwiększyć wartość przedsiębiorstwa, wskazując optymalne rozwiązania strategiczne i finansowe, opracowując programy wprowadzenia na rynek nowych produktów, strategie fuzji i przejęć oraz plany pozyskiwania finansowania zewnętrznego zwrotnego i bezzwrotnego. Dzięki doświadczeniu oraz współpracy z ekspertami z różnych branż trafnie identyfikujemy sytuację firmy, cele podejmowanych działań oraz najbardziej efektywny i optymalny sposób ich realizacji.

W tym zakresie oferujemy następujące usługi:

 

 • sporządzenie analizy strategicznej,

 • opracowanie strategii rozwoju firmy,

 • budowę modelu finansowego

 • przebudowę modelu biznesowego

 • opracowanie strategii funkcjonalnych w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy

 • opracowanie harmonogramu wdrożenia strategii rozwoju,

 • opracowanie optymalnej struktury finansowania działalności przedsiębiorstw,

 • przygotowywanie analiz rynkowych dla wprowadzenia nowych produktów.

 • wsparcie w realizacji projektów strategicznych

 • opracowanie i wdrożenie koncepcji struktury organizacyjnej

 • tworzenie programów inwestycyjnych i kapitałowych

 

Strategia firmy stanowi kluczowy element integrujący wszystkie obszary i aspekty funkcjonowania organizacji. Dlatego też nasza oferta dotycząca budowania strategii rozwoju przedsiębiorstw jest uzupełniona o szeroki zakres usług doradczych nakierowanych na budowę nowoczesnej i efektywnej organizacji, która umożliwia skuteczną realizację planu strategicznego przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań.

 

Oferowane przez nas usługi doradztwa strategicznego zorientowane są na określenie optymalnej drogi rozwoju nakierowanej na wzrost wartości firmy spośród możliwych wariantów i scenariuszy rynkowych. Pomagamy zarówno przygotować strategię jak też ją wdrożyć.

 

Sukces w branży opiera się na odpowiednim planowaniu wszystkich działań przedsiębiorstwa. Proces doradztwa strategicznego obejmuje przygotowanie analizy SWOT, mapy strategii, analizy kluczowych czynników sukcesu, macierzy BCG oraz celów strategicznych wraz z miernikami.

 

Podchodzimy do każdego przedsiębiorstwa indywidualnie, poznając i analizując jego potrzeby, określając etap rozwoju i dalsze perspektywy. Dzięki elastycznemu podejściu precyzyjnie docieramy do kluczowych problemów i rozwojowych rozwiązań.

 

Wdrożenie strategii jest olbrzymim wyzwaniem dla firmy – definiuje jej przyszłość. Dlatego też oferujemy naszym Klientom wiedzę, sprawdzoną metodologię oraz szerokie doświadczenie w tym zakresie.