KONIEC DOTACJI UNIJNYCH W POLSCE

W związku z kończącą się perspektywą finansową 2014-2020 w 2021 r. Instytucje nie będą już uruchamiać nowych naborów na dofinansowania nowych projektów z tzw. funduszy unijnych dla przedsiębiorców. 

Choć kwalifikowalność wydatków w ramach tej perspektywy upływa 31.12.2023r. znaczy to, że wszystkie projekty w trakcie realizacji, które mają podpisane umowy o  dofinansowanie i realizują projekty, będą musiały rozliczyć wszelkie wydatki do tego czasu, to 

Rok 2020 jest ostatnim rokiem w którym przedsiębiorstwa mogą starać się o dofinansowanie swoich przyszłych projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych. 

Do końca roku przewidziano jeszcze następujące nabory na realizację projektów inwestycyjnych: 

© 2023 by James Consulting. Proudly created with Wix.com