Analizy Konsultacje Doradztwo

Naszym Celem jest kompleksowość i najwyższa jakość świadczonych przez Nas usług oraz profesjonalizm współpracujących z nami doradców.

Fundusze
Unijne

 

Tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności i innowacyjności krajowych podmiotów gospodarczych, rozwój infrastruktury społecznej, technicznej i drogowej to efekty umiejętnego wykorzystania funduszy unijnych.

Doradztwo
i Strategie

 

Wspieramy podmioty gospodarcze w dopasowaniu się do zmiennych warunków rynkowych. Podejmujemy współpracę zarówno z firmami na wczesnym etapie rozwoju, jak i z większymi krajowymi i zagranicznymi podmiotami.

Produkty
Bankowe

Naszym atutem jest różnorodność ofert. Państwa wygoda to nasz priorytet.

Dla Państwa wybraliśmy najbardziej interesujące propozycje banków, które współpracują z naszymi Konsultantami i Partnerami

o nas

Naszym celem jest wsparcie podmiotów rynkowych w zakresie efektywniej i skuteczniej realizacji zamierzeń inwestycyjnych wspólnie dążąc do ich rozwoju i sukcesu rynkowego.

 

Wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz kreatywności w rozwiązywaniu problemów do budowania przewag konkurencyjnych i ekspansji rynkowej naszych klientów.

 

Koncentrujemy się na usługach doradczych w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, finansowania zewnętrznego oraz szeroko pojętej innowacji i transferu technologii.

 

Szerokie grono firm współpracujących, obejmujące podmioty doradcze, prawne i finansowe pozwala oferować kompleksowe usługi doradcze dla sektora prywatnego i publicznego.

 

W szczególności koncentrujemy naszą uwagę na projektach badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych polegających na wdrażaniu innowacji procesowych i produktowych.

 

Naszą cechą jest wyjątkowa elastyczność w sposobie rozwiązywania problemów klientów (od zarządzania tymczasowego i outsourcingu wybranych funkcji zarządzania, do doradztwa partycypacyjnego poprzez udział w zespołach zadaniowych złożonych z pracowników klienta). Oferując jakość usług i renomę marek na poziomie największych międzynarodowych firm doradczych, świadczymy usługi po konkurencyjnych cenach, nie przekraczających wymiernych korzyści płynących z naszych projektów dla klienta.

 

Kontakt

Dariusz Eberhardt

ul. Bojkowska 35A, I piętro 

44-100 GLIWICE

info@eurostudio-silesia.pl

Telkom: +48 609 732 338

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!